Grote Steden Beleid

 

De situatie

 

Berlijn heeft jarenlang te kampen gehad met een tekort aan passende woningen. Recentelijk is er echter weer sprake van leegstand. Het betreft ca 150.000 woningen. In enkele wijken heeft deze situatie zelfs geleid tot existentiële problemen van woningbouwcorporaties.

Een adequate registratie van woningleegstand is een essentiële voorwaarde voor goede beleidskeuzes. Maar dit valt in grote steden niet makkelijk te realiseren. Met de implementatie van meterkast-registratie heeft men in Berlijn echter een makkelijk uitvoerbare en goedkope manier gevonden om leegstand vast te stellen.

 

 

Het programma (onderdeel)

 

We bezoeken een woningbouwcorporatie en informeren ons over de voor- en nadelen van deze aanpak. Tevens zullen wij inzicht verwerven in de rol van woningbouwcorporaties in Berlijn/ Duitsland in het algemeen.

 

Aansluitend bezoeken we de gemeentelijke afdeling “Integration, Arbeit und Soziales” waar we een toelichting verkrijgen over het gevoerde interventiebeleid omtrent veiligheid, werkgelegenheid en sociale uitsluiting.

Daarna verkennen we het veld. We bezoeken een probleemwijk en onderzoeken in hoeverre het ons meegedeelde beleid in de praktijk omgezet wordt.

studiereizen-berlijn 0