Sociale zaken en werkgelegenheid

 

De situatie

 

Berlijn is een stad met grote sociale tegenstellingen en hoge werkloosheid. Elk vierde kind leeft onder de armoedegrens en meer dan 20% van de beroepsbevolking is op zoek naar een baan. De werkloosheid in enkele stadswijken zoals Neukölln en Mitte is in absolute aantallen hoger dan in geheel Amsterdam. 

 

De wereldwijde economische recessie verergerd de situatie. In een groot aantal bedrijven in Berlijn is het aantal werknemers met "Kurzarbeit" (i.e. werknemers die nog slechts beperkte uren of zelfs helemaal niet werken en hierbij een deel van hun loon door de staat betaald krijgen) sterk gestegen.


Het is een absolute prioriteit voor de regering om, met het oog op de verkiezingen van het najaar 2009, de werkloosheid zo laag mogelijk te houden. In haar eerste conjunctuurprogramma verlengde ze de mogelijkheid van "Kurzarbeit" van 12 naar 18 maanden. En ook in het tweede conjunctuurpakket worden nog bijkomende maatregelen voor de werkgelegenheid verwacht. Na een gesprek met Kanselier Merkel verbonden meerdere beursgenoteerde bedrijven zich er bovendien toe om ondanks de crisis geen overbodige werknemers te ontslagen.

 

 

Het programma (onderdeel)

 

In afstemming op uw persoonlijke voorkeur kiezen we voor een bezoek bij de Agentur für Arbeit, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of een JobCenter. Hier verkrijgen we actuele inzichten in de Duitse arbeidsmarkthervormingen. Aansluitend gaan we in het veld en bezoeken een werkgelegenheidsproject, een sociale onderneming of een sociale werkvoorziening.

 

 

 

 

 

studiereizen-berlijn 0