Organisatie

 

Studiereizen Berlijn is in 2007 opgericht door Jurgen Woudwijk.

 

Hij wilde een verbinding leggen en meer uitwisseling tussen Duitsland en Nederland rondom vraagstukken in het sociaal domein.

 

Werkbezoeken van Studiereizen Berlijn kunnen het beste worden omschreven als een gevarieerde mix van kennistransfer, dialoog, inspiratie en horizonverruiming. 

 

 

Jürgen heeft enkele jaren (2005-2009) in Berlijn gewerkt, o.a. voor het Ministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), de Agentur für Arbeit Berlin Mitte en als zelfstandige adviseur voor het in Hamburg gevestigde adviesbureau Con_sens. Hij was betrokken bij de omzetting van de hervormingen op de Duitse arbeidsmarkt en de professionalisering van het gemeentelijke uitvoeringsbeleid. 

  

In Nederland heeft Jürgen gewerkt voor de gemeenten Goes (1997-1999), Den Haag (2000-2001), Zoetermeer (2010-2011) en Ouder-Amstel (2012-2016). Tevens was hij secretaris van het sociaal domein overleg Amstelland-Meerlanden en vast lid van het directeurenoverleg jeugdzorg Amsterdam-Amstelland/ Zaanstreek-Waterland. 

Daarnaast was hij in dienst van PSW Arbeidsmarktadvies (2000 - 2005), Regioplan (2009-2010) en Divosa (2016-2018). 

 

 

studiereizen-berlijn 0