Organisatie

 

De organisatie en begeleiding op de locaties wordt verzorgd door Jürgen Woudwijk. Hij heeft enkele jaren in Berlijn gewoond en gewerkt, o.a. voor het Ministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) en de Agentur für Arbeit Berlin Mitte.

 

Sinds 2007 werkt hij tevens als zelfstandige adviseur betrokken bij de omzetting van de hervormingen op de Duitse arbeidsmarkt en de professionalisering van het gemeentelijke uitvoeringsbeleid. 

 

 

In Nederland heeft Jürgen Woudwijk bij de gemeentes Goes (1997-1999), Zoetermeer (2010-2011) en Den Haag (2000-2001) gewerkt. Voor het onderzoeksbureau Regioplan in Amsterdam (2009-2010) heeft Jurgen meegewerkt aan de implementatie van de participatieladder, de pilots werken naar vermogen (werkgeversbenadering en loondispensatie) en de evaluatie van de actieplannen jeugdwerkloosheid.  

 

Op dit moment is Jurgen transitiemanager jeugdzorg, WMO en participatie in de gemeente Ouder-Amstel.