Voorbeeld Programma

 

 

Woensdag xx april

 

21.00 uur                Aankomst/ Transfer naar het hotel

22.00 uur                Kennismaking

 

Donderdag xx april

 

7.45 uur                 Ontbijt

8.30 uur                 Presentatie: Korte inleiding in het Duitse Arbeidsmarktbeleid

 

Wat is het succes van het Duitse arbeidsmarktbeleid? … en wat zijn de schaduwkanten

Werkt het quotum voor mensen met een beperking? … en zo ja, ook in Nederland?

     

 

10.00 uur               Bezoek SW bedrijf Mosaik

 

In Duitsland werken 300.000 mensen met een beperking in 700 sw-bedrijven. Berlijn kent meer dan 17 sw-bedrijven waarvan Mosaik met 1.500 werknemer een van de grotere bedrijven.

Sw-bedrijven in Duitsland lijken sterk op de nederlandse afdelingen beschut werken. Uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt is zeer beperkt en verloopt in de regel via zogeheten “Integrationsunternehmen”. We maken kennis met kansen en bedreigingen waarmee het bedrijf op korte en lange termijn wordt geconfronteerd, het financieringsmodel en natuurlijk met de medewerkers op de werkvloer.

 

12.30 uur                Lunch

 

14.00 uur                Bedrijfsbezoek BMW (Berlin Spandau) 

        

In 2012 heeft de BMW GROUP wereldwijd bijna 2 miljoen auto’s en 120.000 motoren verkocht. BMW Motorrad is de merknaam die door het Duitse bedrijf BMW wordt gebruikt voor haar motorfietsen, die hier worden gebouwd sinds 1923. Jaarlijks rollen er ongeveer 100.000 motorfietsen van de band.

In Berlijn bouwt BMW 16 verschillende motoren. Het bedrijf telt bijna 2000 werknemers waarvan 120 (6% vervulling van het quotum) met een (arbeids)beperking. Tijdens de rondleiding worden we begeleid door een vertegenwoordiger van de “Schwerbehindertenvertretung”.  

 

17.00 uur                 Bezoek “Bundestag”

 

We bezoeken het parlementsgebouw van Duitsland; gelegen aan het Platz der Republik. Na de hereniging van West- en Oost-Duitsland werd de Rijksdag gerestaureerd. Later, in 1999, werd de Rijksdag officieel heropend. De huidige Rijksdag is een combinatie van oude en moderne architectuur. Kenmerkend is de moderne, glazen koepel die op het pand staat. We luisteren in de plenaire zaal naar de geschiedenis van de Duitse politiek en dit gebouw, waarna tijd over is voor het beklimmen van de koepel.

 

18.30 uur                  Hotel (vrije tijd)

20.30 uur                  Gezamenlijk avondeten

22.30 uur                  Avondprogramma

 

Vrijdag xx april

8.30 uur                    Ontbijt

9.30 uur                    Conferentie: „Werk voor Iedereen“

                                 Locatie: DGB Vakbondshuis, Keithstraße 1+3, 10787 Berlin (Schöneberg)

 

1ste Ronde Workshops                

9.45 uur                    Workshop 1: “Investeren in jongeren loont”                       

9.45 uur                    Workshop 2: “10 jaar DIVOSA - Lessons Learned”             

9.45 uur                    Workshop 3: “10.000 banen voor jongeren”                       

10.45 uur                   Pauze

 

2de Ronde Workshops

11.00 uur                   Workshop 4: “Gemeenten kiezen over de toekomst van sw-Bedrijven”

11.00 uur                   Workshop 5: “Op zoek naar opdrachtgevers over de grens…en verder”

 

12.00 uur                   Samenvatting/ Afsluiting

 

13.00 uur                   Lunch “MauerCafe”

 

Het MauerCafe is een Integrationsunternehmen. Integrationsunternehmen zijn kleine en middelgrote private bedrijven of afdelingen/bedrijfjes binnen bedrijven zonder winstoogmerk, die gehandicapte mensen proberen te re-integreren door werkverschaffing. De bedrijven zijn vooral werkzaam in branches die niet snel kunnen uitwijken naar lagelonenlanden en waarbinnen het arbeidsintensieve werk domineert. Het betreft veelal dienstverlening, zoals hotels en horeca, ambachtelijk werk, groenvoorziening, handel, facilitaire dienstverlening, administratieve en persoonlijke dienstverlening.

 

14.30 uur                   

Evalueren en afronden tijdens alternatieve stadswandeling langs de sporen van de Berlijnse Muur

16.30 uur                   

Afsluiting en vertrek naar Nederland